Riskli yapı analizi

Riskli yapı analizi

SINOP GULERYUZ

Riskli yapı analizi

6306 sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA kanun kapsamında yetkilendirilmiş olan firmamız, kentsel dönüşüm projelerinizde ve riskli olduğunu düşündüğünüz binalarda karot,röntgen ve her türlü inceleme ile hesaplamalar sonucu yapınız hakkında size en doğru bilgiyi vermektedir.

Yapının deprem riskinin belirlenmesi için öncelikli olarak binanın oturduğu zemin için etüt çalışmaları yapılır. Binanın mevcut durumu için rövele çizilir. Binadaki yapısal ve yapısal olmayan hasarlar tespit edilir. Yapının taşıyıcılarından karot ile beton numuneler alınır. Bu numuneler yapı laboratuvarında teste tabi tutularak bina beton dayanımı belirlenir. Röntgen cihazı kullanılarak betonarme taşıyıcı elemanlarındaki mevcut demirler tespit edilir. Bilgisayar aracılığı ile yapıya ait 3 boyutlu model tasarlanır. Binadan elde edilen bilgiler kapsamında bilgisayar ortamında binanın deprem analizleri yapılır. Yapılan tüm çalışmalardan sonra binanın deprem riskli olup olmadığı belirlenerek bina deprem dayanıklılık raporu hazırlanır.

Tüm bu teknik çalışmaları şirketimize başvuruda bulunarak Bilgi amaçlı olarak da yaptırabilirsiniz.